İnsanlığın tarih sahnesinde var olmaya başladığı andan beri gelişen bir olgudur eğitim. Eğitim ve birey karşılıklı etkileşimde bulunur. Birey geliştikçe eğitim sistemi-veya yöntemi- değişir ve gelişir, eğitim sistemi değiştikçe birey gelişir. Bunca dinamiğin içerisinde değişmeyen tek olgu ise eğitimin özüdür. Eğitim, semantik açıdan Latince ‘educare’ fiilinden gelir ve inşa etmek, ayağa kaldırmak ve dikmek anlamındadır.(wikipedia.com/16.12.17) Belki de varoluşumuzu inşa etmenin  yegane yoludur eğitim, ve insanlığı düştüğü yerden kaldırmak için gereklidir. Eğitim bu noktada hem özne hemde nesne konumunda yer alır.

Bu yazı serimizde eğitimi ve değişen dünya ile birlikte ortaya çıkmış olan eğitim teknolojileri, eğitim paradigmaları gibi kavramları tarihsel sürece dayandırarak düşünmeye ve irdelemeye çalışacağız. Günümüzdeki insanların etkili öğrenme yöntemlerini, değişen eğitim paradigmalarını daha iyi anlamak ve ortaya konulacak ürünleri buna göre şekillendirmek için bu irdelemenin gerekliği olduğu kanaatindeyim.