Ship Propulsion System Design & Analysis

Propulsion System Modeling & Simulation. MS study degree by Naz Yılmaz, “Simülatör Uygulaması Amaçlı Gemi Sevk Sistemi Parametrik Tasarımı. Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Dr. İsmail Çiçek. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Mayıs 2015.