İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında yapılan proje başvuruları sonuçlandırılmış olup
İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Teçhizatı Test Merkezi (GTTM)’den yaptığımız
“Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi” konulu proje başvurumuz başarılı bulunmuştur.

Proje konusu: 

Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi

Başvuru Sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi

Proje Yürütücüsü: Dr. İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Başarılı bulunan proje listesinin tamamını görmek için buraya tıklayınız.

2 yıl sürecek proje çalışmamızda aşağıda belirtilen amaçlarda çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir:

  • Intermediate Bulk Container (IBC) ürünlerini test edebilme kabiliyetinin kazandırılması
  • Ürünler için tüm ürün testlerinin aynı test merkezinde yapılabilmesi amacıyla kapsam genişletilmesi
    • Titreşim testleri kabiliyeti kazandırılması (2 ayrı boyut ve ağırlıklardaki ürün guruplarının titreşim testlerinin yapılabilmesi)
  • Test Merkezi’nin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi
  • Yeni belgelendirme yetkisi kazanımları sağlanması
  • Tanıtım faaliyetleri ile tanınma sağlanması
  • Sektörlerimizin küreselleşmelerine destek hizmetlerimizin artırılması: 
    • Test ve test standartları içeren konularda sürdürülebilir sektörel eğitimler verilmesi