GDS SERS - Industry 4.0 Readiness -DemoView-RefrigSyst

Industry 4.0: Example of Using GDS Industry 4.0 Components (IoT) and Math Tools (Twin Model Creations) for NI LabVIEW

Develop the simulation of your systems and processes for your Industry 4.0 readiness! (with our Industry 4.0 Component and Math Tools for NI LabVIEW)

For Industry 4.0 readiness, plant managers must develop a digital twin simulation model of their platform and this is not an easy job! For this, engineering systems, incorporating sub-systems, components, and processes and all those need to accurately be modeled using engineering modeling techniques. This is a needed development for the readiness of the Industry 4.0 compatibility of your platform management.

We, at GDS Muhendislik ARGE, develop simulation of platforms, using engineering principles, thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, and such. An example of such a simulation system in shown in Figure, which is a Refrigeration System of a cargo ship. Our simulation expertise, included but not limited to, diesel engines, generators and electrical use, lubrication systems, cooling systems, heating systems, hydraulic and pneumatic systems, pumps, separators, compressors, valves, and their control units. We are the experts in developing both component models and math models. We combined these into two supplementing tools as products. Please click here for more information about our products… A summary of our tools are follows:

We offer two products for your Industry 4.0 integration solutions as the following:


GDS Engineering R&D Product #1:
Industry 4.0 Component Models for LabVIEW:

 • This tool basically include library of programmable Graphical User Interface (GUI) objects for LabVIEW development environment.
 • Accessible within LabVIEW, our libraries contains almost all necessary components to develop a GUI for a plant or process system, as the infrastructure for the Internet of Things (IoT).
 • Examples use of our libraries are petroleum refinery plant, electrical generation plants, systems in ships, airplanes, trains, chemical process plants, food processing plants, etc.
 • This library was developed for LabVIEW developers and is compatible with LabVIEW 2013 version or later.

GDS Engineering R&D Product #2:
Industry 4.0 Mathematical Models for LabVIEW:

 • This tool includes Virtual Instrument (VI) libraries consisting of mathematical modeling of heat exchangers, filters, pumps, compressors, diesel engines, boilers, etc.

Additionally, we provide engineering support services for your Industry 4.0 effort, as following:


Engineering Service 1: Programming your platform, process or engine systems (Sensor/Device data):

 •  For connecting your plant systems to LabVIEW, we recommend LabVIEW and National Instruments (NI) Data Acquisition and Instrumentation products (www.ni.com). NI provides software and training; however, we can provide engineering services to develop your software to connect your sensor network into your main program.

Engineering Service 2: Component Modeling & Simulation Work Support:

 • We can help develop your component modeling and simulation system as either engineering support service to you or we can provide training to your personnel. We generally are experienced to develop 1-GUI-page of system development in several weeks if the layout drawings and the information of the components are available.

Denizcilik İşletmesi firmalarımızda ARGE Birimi?

Denizcilik İşletmesi firmalarımız kendi ARGE birimlerini oluşturmalılar. Bu birim özet olarak aşağıdaki konularda firmanın mevcut ve yenilikçi çalışmalarına katkı sağlayacaktır:

1. Firma içi ARGE hedeflerinin belirlenmesi: firma stratejilerini destekler nitelikte. (gemi verimliliği teknik ve yönetimsel konular, operasyonel verimlilik, verimli eğitimler, vb. örnek konuları olabilir)

2. ARGE aktivite ve çıktılarının belirlenmesi ve planlama, ulusal ve uluslararası ARGE fon kuruluşları ile çalışmalar yapılması, planlanması ve icrası.

3. ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, odaklanmış ekip ve yönetimi, çalışmaların raporlanması.

4. ARGE biriminin büyümesi durumunda Teknopark veya ARGE Merkezleri kanunlarından faydalanma.

 

Konu hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Eğitim Tarihi ve Çağlar Boyu Eğitim

İnsanlığın tarih sahnesinde var olmaya başladığı andan beri gelişen bir olgudur eğitim. Eğitim ve birey karşılıklı etkileşimde bulunur. Birey geliştikçe eğitim sistemi-veya yöntemi- değişir ve gelişir, eğitim sistemi değiştikçe birey gelişir. Bunca dinamiğin içerisinde değişmeyen tek olgu ise eğitimin özüdür. Eğitim, semantik açıdan Latince ‘educare’ fiilinden gelir ve inşa etmek, ayağa kaldırmak ve dikmek anlamındadır.(wikipedia.com/16.12.17) Belki de varoluşumuzu inşa etmenin  yegane yoludur eğitim, ve insanlığı düştüğü yerden kaldırmak için gereklidir. Eğitim bu noktada hem özne hemde nesne konumunda yer alır.

Bu yazı serimizde eğitimi ve değişen dünya ile birlikte ortaya çıkmış olan eğitim teknolojileri, eğitim paradigmaları gibi kavramları tarihsel sürece dayandırarak düşünmeye ve irdelemeye çalışacağız. Günümüzdeki insanların etkili öğrenme yöntemlerini, değişen eğitim paradigmalarını daha iyi anlamak ve ortaya konulacak ürünleri buna göre şekillendirmek için bu irdelemenin gerekliği olduğu kanaatindeyim.

Effect of Vibration: Crawling of Cracks – Case of Aloha Airlines Flight 243

Aloha Airlines Flight 243 between Hilo and Honolulu in Hawaii suffered extensive damage after an explosive decompression in flight, on April 28, 1988. The aircraft was a Boeing 737-297. It was able to land safely at Kahului Airport on Maui. There was one fatality a flight attendant was swept overboard.

Fatigue cracks occurred due to disbanding of cold bonded lap joints and hot bonded tear joints in the fuselage panels. This caused the rivets to be over-stressed. A large number of small cracks in the fuselage may have joined to form a large crack. Corrosion was also a related factor.

GDS Engineering Trainign & Consultancy Services

Training & Consultancy Services

We provide training and consultancy services to our sector’s leading organizations with our experience in the following subjects:

 • Product Development
 • Project Management
 • Innovation & Technology Management
 • Military and Civilian Standards for Test and Certification Planning
 • Systems Engineering Strategic Product Development Plan Preparations

We can support you via training courses at Istanbul Technical University Maritime Faculty campus (Tuzla, Istanbul)

or we can be part of your team and transfer our knowledge during your project management.

We are always eager and excited to help you for achieving your goals.