BSOL Standards

About the BSOL Standards Online

BSOL is the British, international and European standards that have been adopted as British standards, servised online at https://bsol.bsigroup.com/.

BSOL includes all British standards and international and European standards that have been adopted as British standards. It also includes ASTM, ISO and IEC standards that haven’t been adopted as British standards. BSOL also holds BSI Publicly Available Specifications, as well as BSI books.

İTÜ GTTM Proje Başvurusu Başarıı Bulundu: Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi Amacıyla İTÜ GTTM'nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin Genişletilmesi

İTÜ Gemi Teçhizatı Test Merkezi’mizin Proje Başvurusu Başarılı Bulundu

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında yapılan proje başvuruları sonuçlandırılmış olup
İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Teçhizatı Test Merkezi (GTTM)’den yaptığımız
“Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi” konulu proje başvurumuz başarılı bulunmuştur.

Proje konusu: 

Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi

Başvuru Sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi

Proje Yürütücüsü: Dr. İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Başarılı bulunan proje listesinin tamamını görmek için buraya tıklayınız.

2 yıl sürecek proje çalışmamızda aşağıda belirtilen amaçlarda çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir:

  • Intermediate Bulk Container (IBC) ürünlerini test edebilme kabiliyetinin kazandırılması
  • Ürünler için tüm ürün testlerinin aynı test merkezinde yapılabilmesi amacıyla kapsam genişletilmesi
    • Titreşim testleri kabiliyeti kazandırılması (2 ayrı boyut ve ağırlıklardaki ürün guruplarının titreşim testlerinin yapılabilmesi)
  • Test Merkezi’nin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi
  • Yeni belgelendirme yetkisi kazanımları sağlanması
  • Tanıtım faaliyetleri ile tanınma sağlanması
  • Sektörlerimizin küreselleşmelerine destek hizmetlerimizin artırılması: 
    • Test ve test standartları içeren konularda sürdürülebilir sektörel eğitimler verilmesi

TestIstanbul: 2019 International Conference on Software Testing

TestIstanbul is the first and largest international software testing conference of South East Europe and Middle East Regions. TestIstanbul hosted thousands of attendees and dozens of keynote speakers from all over the world, since 2010. TestIstanbul is the event that annually up-to-date edition of TSQR becomes launched. The conference is created and hosted by Turkish Testing Board and it is a member of ISTQB Conference Network.

Click to read more… 

Effect of Vibration: Crawling of Cracks – Case of Aloha Airlines Flight 243

Aloha Airlines Flight 243 between Hilo and Honolulu in Hawaii suffered extensive damage after an explosive decompression in flight, on April 28, 1988. The aircraft was a Boeing 737-297. It was able to land safely at Kahului Airport on Maui. There was one fatality a flight attendant was swept overboard.

Fatigue cracks occurred due to disbanding of cold bonded lap joints and hot bonded tear joints in the fuselage panels. This caused the rivets to be over-stressed. A large number of small cracks in the fuselage may have joined to form a large crack. Corrosion was also a related factor.