İTÜ GTTM Proje Başvurusu Başarıı Bulundu: Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi Amacıyla İTÜ GTTM'nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin Genişletilmesi

İTÜ Gemi Teçhizatı Test Merkezi’mizin Proje Başvurusu Başarılı Bulundu

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında yapılan proje başvuruları sonuçlandırılmış olup
İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Teçhizatı Test Merkezi (GTTM)’den yaptığımız
“Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi” konulu proje başvurumuz başarılı bulunmuştur.

Proje konusu: 

Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Küreselleşmesi
Amacıyla İTÜ GTTM’nin Test ve ArGe Kabiliyetlerinin
Genişletilmesi

Başvuru Sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Fakültesi

Proje Yürütücüsü: Dr. İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

Başarılı bulunan proje listesinin tamamını görmek için buraya tıklayınız.

2 yıl sürecek proje çalışmamızda aşağıda belirtilen amaçlarda çalışmalar ve faaliyetler yürütülecektir:

 • Intermediate Bulk Container (IBC) ürünlerini test edebilme kabiliyetinin kazandırılması
 • Ürünler için tüm ürün testlerinin aynı test merkezinde yapılabilmesi amacıyla kapsam genişletilmesi
  • Titreşim testleri kabiliyeti kazandırılması (2 ayrı boyut ve ağırlıklardaki ürün guruplarının titreşim testlerinin yapılabilmesi)
 • Test Merkezi’nin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi
 • Yeni belgelendirme yetkisi kazanımları sağlanması
 • Tanıtım faaliyetleri ile tanınma sağlanması
 • Sektörlerimizin küreselleşmelerine destek hizmetlerimizin artırılması: 
  • Test ve test standartları içeren konularda sürdürülebilir sektörel eğitimler verilmesi

Effect of Vibration: Crawling of Cracks – Case of Aloha Airlines Flight 243

Aloha Airlines Flight 243 between Hilo and Honolulu in Hawaii suffered extensive damage after an explosive decompression in flight, on April 28, 1988. The aircraft was a Boeing 737-297. It was able to land safely at Kahului Airport on Maui. There was one fatality a flight attendant was swept overboard.

Fatigue cracks occurred due to disbanding of cold bonded lap joints and hot bonded tear joints in the fuselage panels. This caused the rivets to be over-stressed. A large number of small cracks in the fuselage may have joined to form a large crack. Corrosion was also a related factor.

Short Training Courses at Istanbul Technical University Marine Equipment Test Center

We are ready for supporting you in your product development:

With short courses and training on:

 • Planning and Managing Test Activities per MIL-STD-810G
 • Planning and Managing Test Activities per RTCA-DO-160G
 • Systems engineering: Planning and Managing Projects
 • Vibration Testing
 • R&D projects research, planning, and management of work activities (TÜBİTAK, KOSGEB, SSM, H2020, and other similar funded projects)

Location: Istanbul Tecnical University
Maritme Faculty Campus, Tuzla, Istanbul
Marine Equipment Test Center (METC) or your location if 6 or more trainees are attending.

Main Instructor: Dr Ismail Cicek

For training dates or other information, contact with Alper Seyhan (Research Assistant) via email at gemitest@itu.edu.tr of fill out the form at the bottom of this page.