GDS Systems Engineering Training Programs. Online Training. Training helps reduce your design and operational risks. We provide MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, Vibration and Shock, FAA Requirements Management courses. by Dr Ismail Cicek and a CVE certified by EASA. Tailoring of the MIL-STD-810H test methods and procedures. EUT. Equipment Under Test. Online Classes. US based intructor. US DOD. EASA. FAA. NASA. Miliary Stanrdards. Askeri Test Standartları. Çevresel Test Standart Eğitimi. Eğitim. Acceleration Testing. Aircraft Systems. RTCA-DO-160. Crash Hazard. Korozyon Testleri. Corrosion Tests. Environmental Testing of Products, provided by GDS Engineering R&D, Systems Engineering Products and Solutions. Dr. Ismail Cicek. Product Verification and Validation Courses for Integrated Systems. C-17 Military Aicraft. FAA/EASA. US DoD. Safety First. US Army. US Air Force and US Navy Tailoring Examples for Mission and Environmental Profile. Setting Test Limits and Durations are Explained. How to evaluate test results and mitigate the risk (Risk Assessment Matrix). Aircafft Equipment, Devices, Plugs, Machinary, Engines, Compressors, or Carry-on. European CE Time Schedule.

Electro-Magnetic Compatibility (EMC) of Marine Devices and Electrical Equipment

Devices used onboard a ship are exposed to harsh electromagnetic environments, whether in the propulsion, deck or bridge area of a ship. Testing of such devices for Electro-Magnetic Compatibility (EMC) is therefore very important. Otherwise, manufacturers can face difficulties during the certification and procurement stages.

EMC testing and certification  services to ensure your marine products comply with relevant international standards and regulations is a MUST!

GDS Engineering R&D does not perform these tests yet; however, have the information on design and test knowledge. The requirements include the international conventions as agreed by the International Maritime Organization (IMO) for Safety of Life at Sea (SOLAS).

Currently, we have observed that these tests are conducted by reputable agencies like ELEMENT.

The testing laboratories use the following standards to test the marine electronic, digital or electrical devices for certification to IMO SOLAS requirements, guidance, or recommendations:

  • IEC 60945
  • IEC 60533
  • Lloyds Register Test Spec No 1
  • DNV Certification Notes 2.4
  • IEC 60092

Click this link to read more about ELEMENT’s advertisements.  Element also provides the following additional information in their website:

Support and guidance from the initial design stage

The use of composite materials in ship construction together with new radio technologies and high power electronics are changing the requirements and design goals that need to be achieved to ensure electromagnetic compatibility.  Element is well placed with our knowledge of both standards and the target environment to provide detailed guidance of the best compliance strategies to adopt for your marine products.

CE Marking and Wheel Mark certification

Element performs EMC testing in conjunction with climatic and environmental test requirements to meet dedicated marine standards and be compliant with CE marking legislation. We make sure your marine equipment complies with the relevant EMC standards listed in the Marine Equipment Directive to help you achieve the Wheel Mark certification.

EMC test plans
Online Training on MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, MIL-STD-461G, MIL-STD-704 Environmental Testing of Products, provided by GDS Engineering R&D, Systems Engineering Products and Solutions. Training Led by a Live US-based Sr. Instructor: Dr. Ismail Cicek. Product Verification and Validation Courses for Integrated Systems. C-17 Military Aicraft. FAA/EASA. US DoD. Safety First. US Army. US Air Force and US Navy Tailoring Examples for Mission and Environmental Profile. Setting Test Limits and Durations are Explained. How to evaluate test results and mitigate the risk (Risk Assessment Matrix). Aircafft Equipment, Devices, Plugs, Machinary, Engines, Compressors, or Carry-on. European CE Time Schedule. FAA Requirements Management. Efficient way of learning. Continues Education. Class Material.

Our test facilities for both EMC and environmental provide a comprehensive portfolio of tests to ensure that whatever your marine equipment is, and no matter where it’s located, we have a test solution that matches your needs.

Coordinated approach to testing for global market access

Our expertise comes from testing thousands of different products every year, and our industry-leading capacity allows us appropriate coordination of testing, so your marine equipment meets common standards of safety and performance across the EU and is accepted for entry into world markets.

For more information, we currently advice you contact with Element support desk.

ITU DETAM. Product Certification. Testing. Test ve Değerlendirme. Yeni Ürünlerin Sertifikalandırılması. Ürün Sertifikası. MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, mil std 810, rtca do 160, sertifikasyon. denizcilik. askeri ürünler. Can yelekleri. Tehlikeli madde ambalaj testleri. IBC. ISTKA Projesi. ITU METC. Marine Equipment Test Center.

Yeni ürünler nasıl sertifikalandırılıyor?

Türkiye’nin ilk yerli can kurtarma ekipmanlarını üreten Vira Denizcilik yetkilileri ürünlerinin sertifikalandırma süreçlerini anlattılar.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Ali Mazlum Yıldız, Mert Kara, Fatih Mehmet Alkaç’ın haberi

Dünya ticaretinin büyük bir bölümü deniz üzerinden gemiler ile yapılmaktadır. Bu gemiler IMO çatısı altında belirli standartlarla donatılarak üretimi yapılmaktadır. Dünya denizcilik pazarında önemli bir yer edinen ve bu yeri her geçen yıl büyüterek devam eden ülkemiz yerli üreticileri hem sertifikasyon sürecinde hem de ürünün ilk yerli üretiminin getirdiği çeşitli zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Bu sertifikasyon sürecinde yerli üreticilerimizin yabancı üreticilere göre daha fazla zorluklar ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için konuyu detaylı bir şekilde incelemek önem arz ediyor.

Bu önemli konuda İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri olarak İsmail Çiçek hocamızın danışmanlığında yürütülen bir tez çalışması yaparak İTÜ Denizcilik Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ DETAM) çalışmaları kapsamında yürütülen ürün sertifikalandırma projelerini inceledik ve bu ürün çalışmalarının testleri konusundaki başarı öykülerinden birisini aktarmak istedik. Bu anlatımımızın ülkemizdeki başka firmalarımıza da örnek ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri olarak tezimizin içeriğini de kapsayan bu konuda ülkemizde ilk yerli can kurtarma ekipmanları üretmeye başlayan ve yıllardır ürün yelpazesini arttırarak dünya denizcilik pazarında yer edinen Vira Denizcilik Genel Müdürü Selahattin Yılmaz ile yaptığımız röportajda şu konulara değindik.

– Vira Denizcilik olarak yerli üretime geçiş kararını nasıl aldınız?

Firmamız 1996’dan önce safety ekipmanlarını ithal ederek ülkemiz firmalarına ve yabancı firmalara bu ürünlerin satışını yapmaktaydı. Biliniyor ki safety ekipman denizcilik pazarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Firmamızın kurucusu olan Kapt. Selçuk Karakaş bu konudaki deneyimi ve bilgi birikimini kullanarak ülkemizde can kurtarma ekipmanlarının üretiminin yapılabileceğini düşündü. İki yıllık çalışma sürecinin ardından üretime başlanmıştır.

Continue reading