Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu Yat Tasarımı ve Simülasyonları

Research Article: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları”

Reference:

Nomak, H. S. & Cicek, I. (2022). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları . Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik , 1 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/1050691.

Özet

Mevcut bir yelkenli deniz aracının karbon salınımı yapan sistemleri incelenmiş, tekne performans değerleri belirlenmiş ve “sıfır emisyon” hedefi ile yelkenli deniz aracına entegre yenilenebilir enerji sistemleri ve tasarım değişiklikleri çalışılmıştır. Gerçek meteorolojik şartlar ve işletim senaryoları ile enerji üretimi, depolanması ve tüketimi simülasyon analizleri ile gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji üretim birimleri iki kaynak grubu olarak değerlendirilmiştir. İlk grupta, statik enerji üretim sistemleri olarak adlandırılan ve teknenin seyir, demirde bekleme veya limanda bağlı iken enerji üretebilen sistemleri içermektedir. Bu kısımda güneş enerji panelleri ile iki rüzgâr türbini tasarımda kullanılmıştır. Dinamik enerji üretim sistemleri olarak adlandırdığımız ikinci guruptaki birimler, teknenin yelkenli seyri esnasında su akışı enerjisinden faydalanmak amacıyladır. Bunlar, iki adet su türbini ile itici ve aynı zamanda enerji üretici birimi olarak da çalışabilen bir elektrik motorunu içermektedir. Her bir enerji üretim sistemi tasarımları performans ve 3-boyutlu yerleşim bakımından değerlendirilmiştir.

Önerilen sistemin doğrulaması üç ayrı senaryo analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk iki senaryo ile Marmara denizinde tipik yelkenli tekne operasyonlarının yapılabildiği gösterilmiştir. Üçüncü senaryo olan acil durum senaryosu ile gün içerisinde, rüzgar şiddeti sıfır iken ve tamamen dolu bataryalar ile, seyir senaryosu programı yürütülmüş ve bataryaların %35 enerji kullandığı hesaplanmıştır. Bu senaryo çalışmaları ile normal yat tipi bir teknenin tüm operasyonlarının tasarımı çalışılan yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılandığı gösterilmiştir. Teknenin tüm operasyonlarında karadan elektrik bağlantısı gerekmediği gösterilmiştir.

Abstract

The carbon emission systems of an existing sailing vessel were examined, the boat performance values were determined, and additional renewable energy systems and design changes were studied for obtaining “zero emission”. Real meteorological conditions and operating scenarios have been determined and accordingly, energy production, storage and consumption have been demonstrated by simulations. Renewable energy production units are evaluated as two resource groups. In the first group, there are systems called static energy generation systems and that can generate energy both while the boat is underway, at anchor or in port. In this section, solar energy panels and two wind turbines are evaluated in the design. These units, called dynamic energy generation systems, are intended to benefit from the energy of the water flow during the sailing of the boat. These include two water turbines and an electric motor that can act as a propulsion and also an energy generating unit. Each power generation system has been evaluated for both performance and 3-dimensional positioning.

The verification of the proposed system was carried out with three different scenario analyzes. With the first two scenarios, it has been shown that typical sailboat operations can be performed in the Sea of Marmara. With the third “emergency scenario”, a navigation program was developed and simulated during the day, when the wind speed was zero and with fully charged batteries, and it was calculated that only 35% of battery energy was used. With these scenario studies, it has been shown that all operations of a normal yacht are covered by the renewable energy sources studied. It has been shown that no shore connection is required in any boat operation.

Geleneksel yelkenli yat tipi mevcut teknenin bir yan görünümü.

Keywords: Marine Vehicles, Zero Emission, Renewable Energy Resources, Propulsion System, Water Turbines.

Şekil: Türbinlerin ve diğer enerji kaynaklarının tekne üzerindeki konumu: Yan görünüm.

Link for the full manuscript: https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/105069.

Maritime Studies. Man Overboard. Denize Adam Düşmesi. Maritime Accident Investigation Reports. Maritime Research. IMO GISIS. Database. Veritabanı Oluşturulması. EU Project. TUBITAK. ITU Maritime Faculty. İTÜ Denizcilik Fakültesi. Maritime Accident Investigation, Casualty Investigation Code, Man Over Board (MOB), Lessons Learned, Database, Data Format, Report Forms. Root Cause Analysis. Root Cause Flow Charts. Collision Accidents. Analysis and assessment of ship collision accidents using Fault Tree and Multiple Correspondence Analysis. MCA. , Fault tree method, Multiple correspondence analysis, Collision Regulation, CollReg. Human Error. The results represent the cause statistics of the ship-to-ship collision accidents that occurred in the last 43 years. Considering the collision accident reports data, our results show %94,7 of collision accidents are related to human error.

A New Study Published in the Ocean Engineering Journal: “Analysis and assessment of ship collision accidents using Fault Tree and Multiple Correspondence Analysis”

Journal Article:

Ocean Engineering, Volume 245, 1 February 2022, 110514

Hasan Ugurlu, Ismail Cicek, Analysis and assessment of ship collision accidents using Fault Tree and Multiple Correspondence Analysis, Ocean Engineering, Volume 245, 2022, 110514, ISSN 0029-8018,
https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.110514.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801821017923)

Authors

Hasan Uğurlu and Ismail Cicek

Highlights

• 513 ship collision accidents for all ship types, dated since 1977, were studied.
• 39 primary causes for collisions were examined with fault tree analysis.
• Importance and probability values for each primary cause are presented.
• Results indicate which COLREG Rules are violated the most.
• Recommendations are provided for reducing the potential collision accidents.

Abstract

Our research study indicates that, over the past few decades, the expected decrease in the number of maritime accidents has not occurred. The statistics show the collision and contact types of marine accidents have always been the most frequent. Primary causes that contribute to ship collisions were collected from 513 collision accidents reported since 1977, which is the date the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) came into effect. The root causes of ship-to-ship collisions were determined statistically. Qualitative and quantitative analyses were carried out using the Fault Tree Analysis (FTA). This provided the probability and importance of the primary causes contributing to the ship collision accidents and defined minimal cut sets. Results show that the violation of the COLREG Rules is the most important and effective factor for collision accidents. Therefore, further analysis was conducted and the results showed which type of COLREG Rules mostly violated statistically. The primary causes were also examined by Multiple Correspondence Analysis, and it was determined that maneuvering and perception errors were the most effective factors in collision accidents. The results represent the cause statistics of the ship-to-ship collision accidents that occurred in the last 43 years. Considering the collision accident reports data, our results show %94,7 of collision accidents are related to human error.

Read more at Ocean Engieering journal…

Keywords

Maritime accidents, Ship collision, Fault tree method, Multiple correspondence analysis, Collision regulation, Human error

DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.110514

Why is this Paper Important?

The results represent the cause statistics of the ship-to-ship collision accidents that occurred in the last 43 years. Considering the collision accident reports data, our results show %94,7 of collision accidents are related to human error.

 • 513 ship collision accidents for all ship types, dated since 1977, were studied.
 • 39 primary causes for collisions were examined with fault tree analysis.
 • Importance and probability values for each primary cause are presented.
 • Results indicate which COLREG Rules are violated the most.
 • Recommendations are provided for reducing the potential collision accidents.
Maritime Studies. Man Overboard. Denize Adam Düşmesi. Maritime Accident Investigation Reports. Maritime Research. IMO GISIS. Database. Veritabanı Oluşturulması. EU Project. TUBITAK. ITU Maritime Faculty. İTÜ Denizcilik Fakültesi. Maritime Accident Investigation, Casualty Investigation Code, Man Over Board (MOB), Lessons Learned, Database, Data Format, Report Forms.

Maritime Investigation Reports Involving Man-Over-Board (MOB) Casualties: A Methodology for Evaluation Process

Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, Vol: 5 No: 2 (2019) 141-170.

Authors

Orhan Gönel and İsmail Çiçek

Abstract

Flag states must issue their maritime investigation reports in accordance with the International Maritime Organization (IMO) circulars with the inclusion of ‘lessons learned’ items from recorded accidents or incidents. To identify the root cause of an event, there must be enough detail of information about the investigated event presented in reports. The information included in reports may help identifying the procedural deficiencies or technical challenges. Considering the Man-Over- Board (MOB) events as a sub group of maritime accident  nvestigations, authors systematically reviewed over 100 reports containing MOB events in this study.

In this study, reports are reviewed and major differences in formats as well as level and type of information are recorded. A systematic methodology for reviewing and reporting the overall information retrieved from maritime accident reports is presented. To cover all information from reviewed reports, 113 information items are identified. An associated standard form is developed for use in extracting information from all investigation reports. Enabling the data collected systematically from reports, issued by the world maritime accident reporting states and agencies, and successively populated into a database for overall analysis, this form is called “Maritime MOB Events Investigation Form (MEI Form)”. This paper presents the content of the MEI Form and demonstrates the methodology of use for retrieving, formatting and analyzing the information from the MOB investigation reports using case examples.

Click to see published paper for more reading.

Keywords

Maritime Accident Investigation, Casualty Investigation Code, Man Over Board (MOB), Lessons Learned, Database, Data Format, Report Forms.

Highlights

 • A Form was developed and proposed for use in accident investigations.
 • Using the form and entry into a database, maritime accident investigation data is digitized.
 • Statistical Data for MOB Events were obtained and presented.
 • results provide useful data for having lessons learned items.
 • Provides a methodology for root-cause of MOB events.
 • Lessons learnt process is automated.
Global Dynamic Systems. GDS Systems Engineering Training Programs. Simulators. Engine Room Simulator (ERS). Ship. Electrical Systems Simulator. Physics Lab. UH60. Amphibious. Ground Vehicles. Military Training Programs. MIL-STD-810H Online Training. Environmental Testing of Military Products. Training helps reduce your design and operational risks. We provide MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, Vibration and Shock, FAA Requirements Management courses. by Dr Ismail Cicek and a CVE certified by EASA. Ship Engine Room Simulator (ERS) SERS GDS Engineering R&D IMO STCW 2010, Engine Performance, Main Diesel Engine, Marine, Maritime, IMO Model Course 2.07. Certified by Class NK. ITU Maritime Faculty. Yıldız Technical University. Competencies. Operation and Management Level. Education and Training. Assessment of Marine Engineers. Troubleshooting with Fault Tree Scnearious and Analysis Reporting. Maritime. Marine Engineering. San Antonio, Texas, Dayton, OH. WPAFB.

Artificial Intelligence in Maritime Industry

Today, the use of more machinery reduces manpower, with the development of technology. Thus, the maritime sector leaves behind its old functioning. With the development of artificial intelligence, it is aimed to minimize human need and error on ships.

Japan-based Mitsui O.S.K. Lines (MOL) is partnering with Bearing, a Silicon Valley-based artificial intelligence technology startup, to increase efficiency in the shipping industry. Bearing company produces technology in the maritime sector based on the data collected globally. These AI-supported models, which contain navigational data for ships such as ship speed, trim, main engine operation, weather and sea conditions, allow metrics such as fuel consumption to be estimated with absolute accuracy, even without the ship’s design parameters. Apart from this, autonomous ships are also becoming common. In 2018, Rolls-Royce and Finnish ferry operator Finferries introduced a fully autonomous ferry called the Falco. The approximately 50 meters long ferry is designed to cover short distances. Another high-profile project is the Yara Birkeland, a container ship measuring 80 metres in length that is designed to transport fertiliser on autonomous journeys powered fully by electricity.

Such advances in technology are leading to revolutionary changes in the shipping industry. We must adapt to these changes and do our work with this in mind.

Archieves: Posts and Pages Archieved under GDS Engineering R&D website

Archieves