Yerli ve Milli Gemi Makine Dairesi Simülatörü SERS™ artık Malezya’da

22 Haziran 2022, Teknopark İstanbul

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ GEMİ MAKİNE DAİRESİ SİMÜLATÖRÜ SERS™, TÜRKİYE’DEN SONRA YURTDIŞI’NDA DA TERCİH EDİLEN SİMÜLATÖR OLMAYI BAŞARDI

İTÜ Denizcilik Fakültesi Makine 1990 mezunu olan ve halen İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Dr. İsmail Çiçek tarafından 2014 yılında Teknopark İstanbul’da kurulmuş olan GDS Mühendislik Ar-Ge Firmasının geliştirdiği Gemi Makine Daiesi Simülatörü (Ship Engine Room Simulator, SERS™), Japon klas kuruluşu ClassNK tarafından Full Mission (Class A) tipinde sertifikaya sahip Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli simülatörüdür. Daha önce Malta’da kurulan bir eğitim merkezi, İTÜ Kuzey Kıbrıs Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nde de verilen Gemi Makine Dairesi Simülatörü derslerinde hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimlerde kullanılmaya devam edilen SERSTM, Malezya’da bir eğitim kurumunda da kullanılmaya başlandı.  Malezya’da bu yaz gemilerde halihazırda çalışan personelin Engine Room Team Management (Makine Dairesi Takım Yönetimi) eğitimlerinde kullanılmaya bu yaz başlayacak olan SERSTM, güz 2022 dönem başında denizciliğe aday 3 ve 4üncü sınıf öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmaya başlanacak.  Safha safha kurulum planlanan SERS için 22 Haziran 2022 tarihinde 6 öğrencinin eğitim alabileceği sistem kurulmuş ve öğrenci sayısı arttırılarak kurulum devam edecek.

SERS Team testing the simulator functions at the ITUMF Campus.

Malezya’da bulunan eğitim kurumuna uzaktan erişimle başarılı bir şekilde kurulan SERSTM, Malezya’daki denizci eğiticilerinin de yeni gözdesi oldu. Kurulum sırasındaki aşamaların koordinatörlüğünü üstlenen ve SERS™ geliştiren grupta bulunan Çağrı Berk Güler’e göre yurt dışındaki eğitim kurumlarının ve şirketlerinin tercihinin en büyük sebeplerinden biri uzaktan kurulumun gerçekleşebilmesi ve programın Windows tabanlı sitemlerle uyumluluğunun çok kolay sağlanabilmesi.

Chief Engineer Nazir Hamzah converted the classroom into Engine Room Team Management Training Lab. using SERS™.
Chief Engineer Nazir Hamzah converted the classroom into Engine Room Team Management Training Lab. using SERS™. More components and licenses will be added incrementally. It is a great aproach for starting the education and training.

Malezya’daki eğitim kurumunda tamamen uzaktan erişimle kullanılmaya hazır hale getirilen simülatör, eğitim bilgisayarlarına kurulduktan sonra eğitimlerde kullanılmaya başlandı. Kurum, SERS™’i uzaktan kullanarak ve çok beğenerek karar verdiklerini ve pilot sınıf uygulamasından sonra bütün laboratuvar sınıfları için yazılımın kullanılmasını planladıklarını belirtti.

ERS Training Plant GDS Engineering Inc SERS Full Mission Engine Room Simulator Layout and Equipment Arrangement

SERS™, IMO STCW 2010 yeterlilik tablolarında belirtilen, bir makine dairesi simülatörü kullanılarak verilen eğitimlerin tamamını kapsamaktadır. Ayrıca, IMO Model Kursu 2.07 (2017) Uygulamalarını dakapsayan SERS™, hali hazırda eğitim veren kurumlarda kullanılan simülatörlerde bulunmayan birçok akademik ve uygulama pratiği sunmasından dolayı özellikle yurt dışında ses getirmeye başlamış ve Türkiye pazarında da denizcilik sektörünün dikkatini çekmiştir. Birçok değişik konfigürasyonlarda kurulum yapılarak değişik bütçeler ile tedarik edilmeye müsait modüler yapıda geliştirilen SERS™ ’in önemli özellikleri, rakiplerine ait ürünlerden üstünlükleri ve farklılıkları ile uygulama konfigürasyon çeşitleri GDS firması web sitesinde (www.GlobalDynamicSystems.com) detaylı olarak anlatılmaktadır.

TÜBİTAK projeleri ,le başlayıp, Teknopark İstanbul’da GDS’nin kendi imkanları ile geliştirilmeye devam eden SERS’in uluslararası seviyeye gelmesi hepimizi gururlandırmıştır. Gençlerimize yeni ürün geliştirime, ARGE ve inovasyon konularında iyi bir örnek olması dileklerimizle.

Denizcilik Dergisi’nde ilgili yazıyı okumak için tıklayınız.

GDS Ship Engine Room Simulator özellikleri ve detaylı bilgisini görüntülemek için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu Yat Tasarımı ve Simülasyonları

Research Article: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları”

Reference:

Nomak, H. S. & Cicek, I. (2022). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları . Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik , 1 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/1050691.

Özet

Mevcut bir yelkenli deniz aracının karbon salınımı yapan sistemleri incelenmiş, tekne performans değerleri belirlenmiş ve “sıfır emisyon” hedefi ile yelkenli deniz aracına entegre yenilenebilir enerji sistemleri ve tasarım değişiklikleri çalışılmıştır. Gerçek meteorolojik şartlar ve işletim senaryoları ile enerji üretimi, depolanması ve tüketimi simülasyon analizleri ile gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji üretim birimleri iki kaynak grubu olarak değerlendirilmiştir. İlk grupta, statik enerji üretim sistemleri olarak adlandırılan ve teknenin seyir, demirde bekleme veya limanda bağlı iken enerji üretebilen sistemleri içermektedir. Bu kısımda güneş enerji panelleri ile iki rüzgâr türbini tasarımda kullanılmıştır. Dinamik enerji üretim sistemleri olarak adlandırdığımız ikinci guruptaki birimler, teknenin yelkenli seyri esnasında su akışı enerjisinden faydalanmak amacıyladır. Bunlar, iki adet su türbini ile itici ve aynı zamanda enerji üretici birimi olarak da çalışabilen bir elektrik motorunu içermektedir. Her bir enerji üretim sistemi tasarımları performans ve 3-boyutlu yerleşim bakımından değerlendirilmiştir.

Önerilen sistemin doğrulaması üç ayrı senaryo analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk iki senaryo ile Marmara denizinde tipik yelkenli tekne operasyonlarının yapılabildiği gösterilmiştir. Üçüncü senaryo olan acil durum senaryosu ile gün içerisinde, rüzgar şiddeti sıfır iken ve tamamen dolu bataryalar ile, seyir senaryosu programı yürütülmüş ve bataryaların %35 enerji kullandığı hesaplanmıştır. Bu senaryo çalışmaları ile normal yat tipi bir teknenin tüm operasyonlarının tasarımı çalışılan yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılandığı gösterilmiştir. Teknenin tüm operasyonlarında karadan elektrik bağlantısı gerekmediği gösterilmiştir.

Abstract

The carbon emission systems of an existing sailing vessel were examined, the boat performance values were determined, and additional renewable energy systems and design changes were studied for obtaining “zero emission”. Real meteorological conditions and operating scenarios have been determined and accordingly, energy production, storage and consumption have been demonstrated by simulations. Renewable energy production units are evaluated as two resource groups. In the first group, there are systems called static energy generation systems and that can generate energy both while the boat is underway, at anchor or in port. In this section, solar energy panels and two wind turbines are evaluated in the design. These units, called dynamic energy generation systems, are intended to benefit from the energy of the water flow during the sailing of the boat. These include two water turbines and an electric motor that can act as a propulsion and also an energy generating unit. Each power generation system has been evaluated for both performance and 3-dimensional positioning.

The verification of the proposed system was carried out with three different scenario analyzes. With the first two scenarios, it has been shown that typical sailboat operations can be performed in the Sea of Marmara. With the third “emergency scenario”, a navigation program was developed and simulated during the day, when the wind speed was zero and with fully charged batteries, and it was calculated that only 35% of battery energy was used. With these scenario studies, it has been shown that all operations of a normal yacht are covered by the renewable energy sources studied. It has been shown that no shore connection is required in any boat operation.

Geleneksel yelkenli yat tipi mevcut teknenin bir yan görünümü.

Keywords: Marine Vehicles, Zero Emission, Renewable Energy Resources, Propulsion System, Water Turbines.

Şekil: Türbinlerin ve diğer enerji kaynaklarının tekne üzerindeki konumu: Yan görünüm.

Link for the full manuscript: https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/105069.

GDS Systems Engineering Training Programs Banner

Download GDS Environmental Qualification Tests Training Course Description Documents in PDF Files: Training on MIL-STD-810H, RTCA-DO-160G, MIL-STD-461G, ….

GDS Engineering R&D provides online international focused training on

 • MIL-STD-810H: Training on Environmental Qualification Testing of Military Equipment and Products
 • RTCA-DO-160G: Training on Environmental and EMI/EMC Testing of Airborne Equipment and Products
 • MIL-STD-461G: Training on EMI/EMC Testing of Military Electrical and Electronic Equipment and Devices
 • Requirements Management (Systems Engineering Process followed by FAA/EASA, DOD)
 • MIL-STD-704F Training on Aircraft Electrical Interface
FilenameFile DescriptionDownload Link
RTCA-DO-160G Training Description.PDFTraining Description Document for
Training on Environmental and EMI/EMC Testing of Airborne Equipment and Products
Download
MIL-STD-810H Training Description.PDFTraining Description Document for
Training on Environmental Qualification Testing of Military Equipment and Products
Download
MIL-STD-461G Training Description.PDFTraining Description Document for
Training on EMI/EMC Testing of Military Electrical and Electronic Equipment and Devices
Download

RTCA-DO-160 Fire and Flammability Training. MIL-STD-810H. Risks and Assessment Techniques.

Training Program Description: MIL-STD-810H Training Environmental Testing of Military Equipment

Training Program Description for
GDS MIL-STD-810H Training Environmental Testing of Military Equipment

Two and a half days of
focused International and Online Training
on MIL-STD-810H with Emphasis on “Tailoring

by
GDS Engineering R&D, Inc.

Display or download the PDF file: MIL-STD-810H Training Description
or read all details of this training program at: https://www.globaldynamicsystems.com/systems-engineering-training-courses/training-on-mil-std-810h-dod/

Training Schedule and Execution Type
 • Training Type: International / Online
 • Satus: Seats are avaiable now.
 • Online training using ZOOM.
 • Led by a live, U.S. based instructor (Dr Ismail Cicek)
 • A usual 2.5 days of training schedule is as follows:
  • 1st Day: 08:00 – 16:30 (Lunch Break between 12:00 and 13:00)
  • 2nd Day: 08:00 – 16:30 (Lunch Break between 12:00 and 13:00)
  • 3rd Day: 08:00 – 12:00
  • Time zone: Central European Summer Time (CEST, UTC+2)
  • Ending time may vary+/-30 minutes depending on the length of the discussions.
 • Course Material: English
 • Comm. Language: English
 • Material: Registration includes all presentations and additional material (English) shared before the class.
 • Attandance: The link for online class is distributed to registered trainees upon registration.
 • Attendees will receive a Training Certificate.
 • Training includes knowledge check quizzes, a competition type fun way or learning.

GDS Systems Engineering V&V Training Courses
Event Calendar

We announce upcoming training on these pages. Due to COVID-19 pandemic situation, we offer only ONLINE training courses for the time being. Please communicate with us if you need a group training, which could be scheduled based on your plans and schedules.

Select the best training from below list that fits to your training needs.

Upcoming Events


Training Registration Request Form

Please fill out the following form for asking your question or with a registration request. Thank you for your interest in our training programs.

  About the Instructors

  The main instructor of the training is Dr Ismail Cicek. An Avionics Chief Engineer (EE) who is also a Certified Verification Engineer (FAA/EASA) also assists the trainings. Our experienced test personnel also becomes avialable for demonstrations and discussions.

  A Certified Verification Engineer (CVE) iaw FAA/EASA and with 18 years of experience. He has worked as the avionics systems chief engineer in product development of avionics systems. He is also experienced in the product testing per environmental and EMI/EMC standards and FAA/EASA certification processes.

  Our experienced personnel also support our training programs. They are actively participating in the environmental testing of products.

  Dr. Ismail Cicek studied PhD in Mechanical Engineering Department at Texas Tech University in Texas, USA. He study included random vibration. He has both industrial and academic experience for over 30 years.

  He gained engineering and leadership experience by working in the United States Department of Defence projects and programs as systems development engineer for 15 years. He led the development of various engineering systems for platforms including C-5, C-17, KC-10, KC-135, and C-130 E/H/J.  Dr. Cicek’s experience includes unmanned aerial vehicle development where he utilized the Geographical Information Systems (GIS) and Malfunction Data Recorder Analysis Recorder System (MADARS) development for military transport aircraft. 

  Dr Cicek worked as the lab chief engineer for five years at the US Air Force Aeromedical Test Lab at WPAFB, OH. He received many important awards at the positions he served, due to the excellent team-work and his detail oriented and energetic personality.  These included Terra Health’s Superior Client Award in 2009 and Engineering Excellence Award in 2010 as well as an appreciation letter from the US Air Force Aeronautical Systems Center (ASC), signed by the commander in charge.

  Dr Cicek also established a test lab, called Marine Equipment Test Center (METC) and located at Istanbul Technical University, Tuzla Campus, for testing of equipment per military and civilian standards, such as RTCA-DO-160. Providing engineering, consultancy, and training services to many companies and organizations, Dr. Cicek has gained a great insight into the tailoring of standard test methods in accordance with military standards, guides, and handbooks as well as Life Cycle Environmental Profile LCEP) developed for the equipment under test.

  Dr. Cicek also completed various product and research projects, funded in the USA, EU, and Turkey. He is currently teaching at Istanbul Technical University Maritime Faculty, Tuzla/Istanbul. He is the founding manager of the METC in Tuzla Campus of ITU. Meanwhile, he provided engineering services, consultancies, and training to many organizations for product development, engineering research studies such a algorith development, test requirements development, and test plans and executions.

  Dr Cicek worked as the Principle Investigator and became a Subject Matter Expert (SME) at the US Air Force Aeromedical Test Lab (WPAFB/OH) for certifying the products to the US Air Force Platform Requirements. He also developed Joint Enroute Care Equipment Test Standard (JECETS) in close work with US Army Test Lab engineers and managers.

  Read DAU Paper: “A New Process for the Acceleration Test and Evaluation of Aeromedical Equipment for U.S. Air Force Safe-To-Fly Certification”. Click to display this report.

  Connect with Dr Ismail Cicek: Linkedin Page

  Click here to read more about Dr Cicek’s professional studies.

  Online Training on RTCA-DO-160G Environmental Testing of Products, Airborne Equipmen for Platform Qualification. Provided by GDS Engineering R&D, Systems Engineering Products and Solutions. Training Led by a Live US-based Sr. Instructor: Dr. Ismail Cicek. Product Verification and Validation Courses for Integrated Systems.

  TRAINING PROGRAM DESCRIPTION: RTCA-DO-160G: Environmental-EMI/EMC Testing of Airborne Equipment

  Training on Environmental and EMI/EMC Testing of Airborne Equipment

  TRAINING PROGRAM DESCRIPTION

  Two and a half days of

  focused International and Online Training

  on RTCA-DO-160G

  by

  GDS Engineering R&D, Inc.

  Display or download the PDF file: GDS MIL-STD-461G Training Desription
  or read all details of this training program at: https://www.globaldynamicsystems.com/systems-engineering-training-courses/training-on-rtca-do-160g-testing/

  GDS Systems Engineering V&V Training Courses
  Event Calendar

  We announce upcoming training on these pages. Due to COVID-19 pandemic situation, we offer only ONLINE training courses for the time being. Please communicate with us if you need a group training, which could be scheduled based on your plans and schedules.

  Select the best training from below list that fits to your training needs.

  Upcoming Events


  About the Instructors

  The main instructor of the training is Dr Ismail Cicek. An Avionics Chief Engineer (EE) who is also a Certified Verification Engineer (FAA/EASA) also assists the trainings. Our experienced test personnel also becomes avialable for demonstrations and discussions.

  A Certified Verification Engineer (CVE) iaw FAA/EASA and with 18 years of experience. He has worked as the avionics systems chief engineer in product development of avionics systems. He is also experienced in the product testing per environmental and EMI/EMC standards and FAA/EASA certification processes.

  Our experienced personnel also support our training programs. They are actively participating in the environmental testing of products.

  Dr. Ismail Cicek studied PhD in Mechanical Engineering Department at Texas Tech University in Texas, USA. He study included random vibration. He has both industrial and academic experience for over 30 years.

  He gained engineering and leadership experience by working in the United States Department of Defence projects and programs as systems development engineer for 15 years. He led the development of various engineering systems for platforms including C-5, C-17, KC-10, KC-135, and C-130 E/H/J.  Dr. Cicek’s experience includes unmanned aerial vehicle development where he utilized the Geographical Information Systems (GIS) and Malfunction Data Recorder Analysis Recorder System (MADARS) development for military transport aircraft. 

  Dr Cicek worked as the lab chief engineer for five years at the US Air Force Aeromedical Test Lab at WPAFB, OH. He received many important awards at the positions he served, due to the excellent team-work and his detail oriented and energetic personality.  These included Terra Health’s Superior Client Award in 2009 and Engineering Excellence Award in 2010 as well as an appreciation letter from the US Air Force Aeronautical Systems Center (ASC), signed by the commander in charge.

  Dr Cicek also established a test lab, called Marine Equipment Test Center (METC) and located at Istanbul Technical University, Tuzla Campus, for testing of equipment per military and civilian standards, such as RTCA-DO-160. Providing engineering, consultancy, and training services to many companies and organizations, Dr. Cicek has gained a great insight into the tailoring of standard test methods in accordance with military standards, guides, and handbooks as well as Life Cycle Environmental Profile LCEP) developed for the equipment under test.

  Dr. Cicek also completed various product and research projects, funded in the USA, EU, and Turkey. He is currently teaching at Istanbul Technical University Maritime Faculty, Tuzla/Istanbul. He is the founding manager of the METC in Tuzla Campus of ITU. Meanwhile, he provided engineering services, consultancies, and training to many organizations for product development, engineering research studies such a algorith development, test requirements development, and test plans and executions.

  Dr Cicek worked as the Principle Investigator and became a Subject Matter Expert (SME) at the US Air Force Aeromedical Test Lab (WPAFB/OH) for certifying the products to the US Air Force Platform Requirements. He also developed Joint Enroute Care Equipment Test Standard (JECETS) in close work with US Army Test Lab engineers and managers.

  Read DAU Paper: “A New Process for the Acceleration Test and Evaluation of Aeromedical Equipment for U.S. Air Force Safe-To-Fly Certification”. Click to display this report.

  Connect with Dr Ismail Cicek: Linkedin Page

  Click here to read more about Dr Cicek’s professional studies.

  GDS Systems Engineering Training Programs. Online Training. Training helps reduce your design and operational risks. We provide MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, Vibration and Shock, FAA Requirements Management courses. by Dr Ismail Cicek and a CVE certified by EASA. Tailoring of the MIL-STD-810H test methods and procedures. EUT. Equipment Under Test. Online Classes. US based intructor. US DOD. EASA. FAA. NASA. Miliary Stanrdards. Askeri Test Standartları. Çevresel Test Standart Eğitimi. Eğitim. Acceleration Testing. Aircraft Systems. RTCA-DO-160. Crash Hazard. Korozyon Testleri. Corrosion Tests.

  MIL-STD-461G Training Description

  MIL-STD-461G Training on EMI/EMC Testing of Military Equipment

  TRAINING PROGRAM DESCRIPTION

  Two and a half days of focused International and Online Training on MIL-STD-461G (& MIL-STD-464D)

  by

  GDS Engineering R&D, Inc.

  Display or download the PDF file: GDS MIL-STD-461G Training Desription
  or read details of the program at: https://www.globaldynamicsystems.com/systems-engineering-training-courses/mil-std-461g-training/

  GDS Systems Engineering V&V Training Courses
  Event Calendar

  We announce upcoming training on these pages. Due to COVID-19 pandemic situation, we offer only ONLINE training courses for the time being. Please communicate with us if you need a group training, which could be scheduled based on your plans and schedules.

  Select the best training from below list that fits to your training needs.

  Upcoming Events