Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu Yat Tasarımı ve Simülasyonları

Research Article: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları”

Reference:

Nomak, H. S. & Cicek, I. (2022). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sıfır Emisyonlu bir Yelkenli Tekne Tasarımı ve Seyir Simülasyonları . Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik , 1 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/1050691.

Özet

Mevcut bir yelkenli deniz aracının karbon salınımı yapan sistemleri incelenmiş, tekne performans değerleri belirlenmiş ve “sıfır emisyon” hedefi ile yelkenli deniz aracına entegre yenilenebilir enerji sistemleri ve tasarım değişiklikleri çalışılmıştır. Gerçek meteorolojik şartlar ve işletim senaryoları ile enerji üretimi, depolanması ve tüketimi simülasyon analizleri ile gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji üretim birimleri iki kaynak grubu olarak değerlendirilmiştir. İlk grupta, statik enerji üretim sistemleri olarak adlandırılan ve teknenin seyir, demirde bekleme veya limanda bağlı iken enerji üretebilen sistemleri içermektedir. Bu kısımda güneş enerji panelleri ile iki rüzgâr türbini tasarımda kullanılmıştır. Dinamik enerji üretim sistemleri olarak adlandırdığımız ikinci guruptaki birimler, teknenin yelkenli seyri esnasında su akışı enerjisinden faydalanmak amacıyladır. Bunlar, iki adet su türbini ile itici ve aynı zamanda enerji üretici birimi olarak da çalışabilen bir elektrik motorunu içermektedir. Her bir enerji üretim sistemi tasarımları performans ve 3-boyutlu yerleşim bakımından değerlendirilmiştir.

Önerilen sistemin doğrulaması üç ayrı senaryo analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk iki senaryo ile Marmara denizinde tipik yelkenli tekne operasyonlarının yapılabildiği gösterilmiştir. Üçüncü senaryo olan acil durum senaryosu ile gün içerisinde, rüzgar şiddeti sıfır iken ve tamamen dolu bataryalar ile, seyir senaryosu programı yürütülmüş ve bataryaların %35 enerji kullandığı hesaplanmıştır. Bu senaryo çalışmaları ile normal yat tipi bir teknenin tüm operasyonlarının tasarımı çalışılan yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılandığı gösterilmiştir. Teknenin tüm operasyonlarında karadan elektrik bağlantısı gerekmediği gösterilmiştir.

Abstract

The carbon emission systems of an existing sailing vessel were examined, the boat performance values were determined, and additional renewable energy systems and design changes were studied for obtaining “zero emission”. Real meteorological conditions and operating scenarios have been determined and accordingly, energy production, storage and consumption have been demonstrated by simulations. Renewable energy production units are evaluated as two resource groups. In the first group, there are systems called static energy generation systems and that can generate energy both while the boat is underway, at anchor or in port. In this section, solar energy panels and two wind turbines are evaluated in the design. These units, called dynamic energy generation systems, are intended to benefit from the energy of the water flow during the sailing of the boat. These include two water turbines and an electric motor that can act as a propulsion and also an energy generating unit. Each power generation system has been evaluated for both performance and 3-dimensional positioning.

The verification of the proposed system was carried out with three different scenario analyzes. With the first two scenarios, it has been shown that typical sailboat operations can be performed in the Sea of Marmara. With the third “emergency scenario”, a navigation program was developed and simulated during the day, when the wind speed was zero and with fully charged batteries, and it was calculated that only 35% of battery energy was used. With these scenario studies, it has been shown that all operations of a normal yacht are covered by the renewable energy sources studied. It has been shown that no shore connection is required in any boat operation.

Geleneksel yelkenli yat tipi mevcut teknenin bir yan görünümü.

Keywords: Marine Vehicles, Zero Emission, Renewable Energy Resources, Propulsion System, Water Turbines.

Şekil: Türbinlerin ve diğer enerji kaynaklarının tekne üzerindeki konumu: Yan görünüm.

Link for the full manuscript: https://dergipark.org.tr/en/pub/itucis/issue/68628/105069.

ITU DETAM. Product Certification. Testing. Test ve Değerlendirme. Yeni Ürünlerin Sertifikalandırılması. Ürün Sertifikası. MIL-STD-810H, RTCA-DO-160, mil std 810, rtca do 160, sertifikasyon. denizcilik. askeri ürünler. Can yelekleri. Tehlikeli madde ambalaj testleri. IBC. ISTKA Projesi. ITU METC. Marine Equipment Test Center.

Yeni ürünler nasıl sertifikalandırılıyor?

Türkiye’nin ilk yerli can kurtarma ekipmanlarını üreten Vira Denizcilik yetkilileri ürünlerinin sertifikalandırma süreçlerini anlattılar.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Ali Mazlum Yıldız, Mert Kara, Fatih Mehmet Alkaç’ın haberi

Dünya ticaretinin büyük bir bölümü deniz üzerinden gemiler ile yapılmaktadır. Bu gemiler IMO çatısı altında belirli standartlarla donatılarak üretimi yapılmaktadır. Dünya denizcilik pazarında önemli bir yer edinen ve bu yeri her geçen yıl büyüterek devam eden ülkemiz yerli üreticileri hem sertifikasyon sürecinde hem de ürünün ilk yerli üretiminin getirdiği çeşitli zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Bu sertifikasyon sürecinde yerli üreticilerimizin yabancı üreticilere göre daha fazla zorluklar ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için konuyu detaylı bir şekilde incelemek önem arz ediyor.

Bu önemli konuda İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri olarak İsmail Çiçek hocamızın danışmanlığında yürütülen bir tez çalışması yaparak İTÜ Denizcilik Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ DETAM) çalışmaları kapsamında yürütülen ürün sertifikalandırma projelerini inceledik ve bu ürün çalışmalarının testleri konusundaki başarı öykülerinden birisini aktarmak istedik. Bu anlatımımızın ülkemizdeki başka firmalarımıza da örnek ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri olarak tezimizin içeriğini de kapsayan bu konuda ülkemizde ilk yerli can kurtarma ekipmanları üretmeye başlayan ve yıllardır ürün yelpazesini arttırarak dünya denizcilik pazarında yer edinen Vira Denizcilik Genel Müdürü Selahattin Yılmaz ile yaptığımız röportajda şu konulara değindik.

– Vira Denizcilik olarak yerli üretime geçiş kararını nasıl aldınız?

Firmamız 1996’dan önce safety ekipmanlarını ithal ederek ülkemiz firmalarına ve yabancı firmalara bu ürünlerin satışını yapmaktaydı. Biliniyor ki safety ekipman denizcilik pazarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Firmamızın kurucusu olan Kapt. Selçuk Karakaş bu konudaki deneyimi ve bilgi birikimini kullanarak ülkemizde can kurtarma ekipmanlarının üretiminin yapılabileceğini düşündü. İki yıllık çalışma sürecinin ardından üretime başlanmıştır.

Continue reading

Archieves: Posts and Pages Archieved under GDS Engineering R&D website

Archieves